Mes Eublepharis angramainyu Ilam et Chogha Zanbil-Khuzestan:
 Eublepharis Angramainyu from Ilam:
" Ila "
" Ilam "
" Kyria "
" Caspian "
Eublepharis angramainyu from Chogha Zanbil-Khuzestan:
" Chogha "
" Zanbil "