Mes Uromastyx ornata philbyi:
Mon couple/My paire: